Fundusze UE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2016/1.2POPW

Zapytanie ofertowe na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach Działania 1.2. „Internacjonalizacja MŚP” I Etap Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 .
SKONTAKTUJ SIE Z NAMI
Z przyjemnością usłyszymy o Twoim projekcie

Adres email

Jak możemy Ci pomóc?