Integracja systemu ERP z technologią blockchain: dlaczego warto?

Każda firma oferująca różnego rodzaju produkty czy usługi posiada system, który umożliwia zarządzanie nie tylko bazą klientów i zamówieniami, a także innymi procesami związanymi z prowadzeniem działalności. System ERP (Enterprise Resource Planning, z ang. planowanie zasobów przedsiębiorstwa) obejmuje wszystkie aspekty funkcjonowania firmy: od księgowości i monitorowania aktywności pracowników do interakcji z dostawcami i producentami. Integracja systemu ERP z technologią blockchain pozwala jeszcze bardziej usprawnić procesy w firmy, jak i relacje z zewnętrznymi podmiotami.

Zwiększenie bezpieczeństwa danych

Jedną z największych zalet technologii blockchain jest ochrona danych. Firmy implementujące systemy ERP przechowują ogrom informacji zarówno o procesach wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i o klientach oraz partnerach biznesowych. Niektóre dane mogą być poufne, z racji czego wymagają dodatkowych środków zabezpieczenia. Oprócz tego do systemu ERP z reguły mają dostęp liczni pracownicy, co może stworzyć ryzyko wycieku danych, szczególnie gdy urządzenia bezprzewodowe są wykorzystywane do prac w systemie.

Technologia blockchain pozwala eliminować zagrożenia oraz śledzić jakiekolwiek zmiany, dzięki czemu można uniknąć błędów w przechowywanych danych, jak i zakłóceń przy raportowaniu. Implementacja blockchain zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa i usprawnia zarządzanie procesami.

Implementacja inteligentnych umów

Za pomocą blockchain procesy wewnątrz systemu ERP mogą być jeszcze bardziej zautomatyzowane. Zastosowanie tzw. inteligentnych umów umożliwia samorealizację kontaktów biznesowych zawartych bez udziału stron trzecich. Systemy ERP ciągle przetwarzają różnego rodzaju interakcje pomiędzy firmą a innymi podmiotami (np. dostawcami czy księgowymi), którymi zarządzanie wymaga czasu i zaangażowania pracowników. Blockchain pozwala, aby warunki umów były wykonywane za kulisami zarazem zapewniając ich prawidłowość.

Eliminacja ryzyka przy płatnościach

Cechą charakterystyczną technologii blockchain jest konieczność zatwierdzenia informacji przez wszystkich członków sieci przez co zmiana danych lub wytycznych jest niezwykle skomplikowana. Zatem realizacja płatności za pośrednictwem ERP w blockchain odbywają się pomyślnie oraz bez żadnych błędów.

Oprócz tego technologia pozwala na pełną automatyzację płatności, eliminując potrzebę udziału pracowników. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko popełnienia pomyłek przy wpisywaniu danych lub opóźnienia transakcji.

Autentyfikacja tożsamości użytkowników

System ERP zapewnia nie tylko efektywne zarządzanie procesami zachodzącymi wewnątrz firmy, ale także relacjami pomiędzy kilkoma podmiotami. Każdy z nich może mieć różnego poziomu uprawnienia, które ograniczają wgląd do wybranych zestawień danych. Implementacja tożsamości użytkowników systemu upraszcza zarządzanie dostępami oraz pozwala monitorować ich aktywność.

Dodatkowo klienci również mogą posiadać tożsamość w systemie wraz z przypisanymi do nich produktów czy usług. Z racji tego usprawnia się realizacja zamówień oraz obsługa konsumentów po sprzedaży.

Zwiększenie przejrzystości

Zastosowanie inteligentnych umów oraz tożsamości użytkowników powoduje zwiększenie przejrzystości wszystkich aktywności wewnątrz systemu oraz przechowywanych tam danych. Takie działania nie tylko usprawniają raportowanie i analizowanie informacji, ale także wzmacnia zaufanie pomiędzy podmiotami, powiązanymi jednym systemem. Każda zmiana, oprócz tego, że musi być zatwierdzona przez użytkowników, jest również na zawsze zarejestrowana w blockchain, a zatem widoczna dla uprawnionych osób. Zatem wszystkie próby manipulacji danymi lub procesami są zauważalne przez wszystkich członków sieci.

 

Posiadasz firmę i zastanawiasz się nad tym, w jaki sposób możesz zoptymalizować jej działalność? Skontaktuj się z naszym doradcą i umów na bezpłatne konsultację.
Najnowszy e-book

Powstanie strony internetowej Bitwa pod Komarowem

Baza wiedzy
Nie czekaj. Zróbmy coś razem.

Darmowa konsultacja