Jakie podejście wybrać przy tworzeniu oprogramowania - waterfall czy agile?

Rozwijający się świat technologiczny wprowadza wiele zmian w sposobie prowadzenia biznesu. Jednym z kluczowych elementów jest tworzenie innowacyjnego oprogramowania, często indywidualnie dostosowanego do potrzeb danego biznesu. Chcąc stworzyć produkt, mvp czy udoskonalić istniejące oprogramowanie ważne jest aby wybrać do tego odpowiedniego partnera. Partnera, który nie tylko posiada doświadczenie w realizacji projektów ale także jest specjalistą i dba o przebieg całej współpracy. W tej kwestii rywalizują ze sobą dwa podejścia do prowadzenia i zarządzania projektami: tradycyjna metodyka Waterfall i nowoczesna Agile. Każda z nich ma swoje zalety i wady, a wybór jednej z nich może mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu. W tym artykule przeanalizujemy obie metodyki, omówimy ich wady i zalety oraz przedstawimy, jak dobierając metodykę, uwzględniamy specyfikę projektu i budżet. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z software house przy tworzeniu Twojego oprogramowania i chcesz wiedzieć jak będzie przebiegała proces jego tworzenia, ta lektura jest dla Ciebie!

Metodyka Agile to podejście bardziej elastyczne i iteracyjne. Jest to odpowiedź na coraz większe wymagania rynku oraz szybko zmieniające się potrzeby klientów. W Agile praca nad projektem jest dzielona na krótkie okresy, zwanie sprintami, po których następuje prezentacja efektów pracy i retrospekcja. Dzięki temu klient ma szybki dostęp do działającej części produktu i możliwość wprowadzania zmian już na wczesnym etapie projektu.

Zalety Agile:

1. Elastyczność - jak już wspomnieliśmy, podejście Agile umożliwia szybką reakcję na zmieniające się wymagania klienta, co przekłada się na większe zadowolenie ze strony klienta i lepszą jakość projektu.

2. Efektywność - dzięki krótkim iteracjom i intensywnemu zaangażowaniu zespołu projektowego, projekty realizowane w oparciu o Agile mają tendencję do szybszego i bardziej efektywnego postępu.

3. Zwiększone zaangażowanie klienta - podejście Agile wymaga bliskiej współpracy z klientem, co zwiększa jego zaangażowanie w projekt i przekłada się na lepszą komunikację między klientem a zespołem projektowym.

4. Poprawa jakości - dzięki częstym weryfikacjom i testowaniu, wady i problemy w projekcie są wykrywane i rozwiązywane na bieżąco, co przekłada się na poprawę jakości produktu.

5. Motywacja zespołu - z uwagi na elastyczność i autonomię, jakie posiada zespół projektowy, podejście Agile pozwala na większą motywację i zaangażowanie członków zespołu.

Wady Agile:

1. Wysokie wymagania od zespołu - podejście Agile wymaga od zespołu projektowego wysokiego poziomu samodyscypliny, elastyczności i zdolności do szybkiej reakcji na zmiany, co może być trudne do osiągnięcia dla niektórych zespołów.

2. Trudność w ocenie postępu - ponieważ projekt jest realizowany w krótkich iteracjach, może być trudne określenie, ile pracy zostało wykonane i ile jeszcze pozostało do zrealizowania.

3. Potrzeba stałego zaangażowania klienta - podejście Agile wymaga od klienta stałego udziału w procesie projektowania, co może być trudne do osiągnięcia w przypadku klientów, którzy nie są w stanie poświęcić wystarczającej ilości czasu na projekt.

4. Trudności w szacowaniu kosztów - ze względu na elastyczność i częste zmiany, szacowanie kosztów projektu może być trudne i czasochłonne.

Metodyka Waterfall to klasyczna metoda, która zakłada liniową i sekwencyjną realizację projektu. W tej metodyce prace wykonywane są etapami, a każdy kolejny etap jest rozpoczynany dopiero po zakończeniu poprzedniego. Ten sposób działań sprawia, że etapy są bardzo dobrze odseparowane od siebie, co ułatwia ich kontrolowanie oraz zarządzanie projektem jako całością.

Zalety metodyki Waterfall:

1. Struktura projektu: Metodyka Waterfall jest oparta na ściśle zdefiniowanym planie projektowym, który jest tworzony na początku projektu. Taka struktura pozwala na lepsze zrozumienie wymagań klienta i łatwiejszą kontrolę nad procesem wytwarzania oprogramowania.

2. Dokumentacja: Metodyka Waterfall wymaga dokładnej dokumentacji każdej fazy projektu. Dzięki temu łatwiej jest kontrolować postęp projektu, a także umożliwia to późniejsze utrzymanie i rozwijanie systemu.

3. Przejrzystość kosztów: Metodyka Waterfall pozwala na dokładne oszacowanie kosztów całego projektu na początku. Wszystkie etapy projektu są planowane z wyprzedzeniem, co pozwala na uniknięcie nieoczekiwanych kosztów.

Wady metodyki Waterfall:

1. Brak elastyczności: Metodyka Waterfall jest bardzo sztywna i nie elastyczna, co oznacza, że ​​zmiany w projekcie mogą być trudne lub niemożliwe do wprowadzenia. Nie jest to odpowiednie podejście do projektów, które wymagają częstych zmian lub szybkiego dostosowania do zmieniających się wymagań.

2. Długi czas realizacji: Ze względu na ściśle zdefiniowany plan projektowy, realizacja projektu metodą Waterfall może zająć długi czas. Wymagana jest dokładna dokumentacja każdej fazy projektu, co znacznie wydłuża czas wdrożenia.

3. Wysokie ryzyko niepowodzenia projektu: Metodyka Waterfall zakłada, że ​​wymagania klienta są jasno i precyzyjnie określone na początku projektu. Jeśli wymagania te ulegają zmianie lub nie są jasno zdefiniowane, projekt może się nie powieść.

Podczas podejmowania decyzji dotyczącej wyboru metodyki w zarządzaniu projektem, warto uwzględnić wiele czynników. W przypadku metodyki Waterfall, przed rozpoczęciem projektu konieczne jest dokładne zaplanowanie i zdefiniowanie wszystkich wymagań. Metodyka ta jest szczególnie skuteczna w przypadku projektów, w których wymagania są stabilne i łatwe do zdefiniowania na początku procesu. Waterfall pozwala na dokładne określenie czasu i kosztów projektu, co pozwala na lepszą kontrolę nad budżetem.

Z drugiej strony, metodyka Agile pozwala na większą elastyczność i łatwiejsze dostosowanie do zmieniających się wymagań projektu. Wymagania są zwykle definiowane na początku projektu, ale projekt rozwija się etapami, co pozwala na łatwiejsze dostosowanie do zmian. Agile pozwala na szybsze wdrożenie produktu i umożliwia klientowi śledzenie postępu projektu na bieżąco.

W przypadku bardziej rygorystycznych i zaplanowanych projektów, zwykle stosujemy metodykę Waterfall. W przypadku projektów z większą liczbą niepewnych czynników, Agile okazuje się skuteczniejszy. Stosujemy elastyczne podejście, które pozwala nam na dostosowanie metodyki do specyfiki projektu i potrzeb klienta.

W Moonbite przykładamy dużą wagę do dostosowywania metodyki do specyfiki projektu i potrzeb klienta. Pomagamy klientom wybrać odpowiednią metodologię, która pozwoli na skuteczne zarządzanie projektem i osiągnięcie zamierzonych celów. Szczególnie ważne jest dla nas zapewnienie, że projekt jest zgodny z budżetem, a jednocześnie dostarcza wartość biznesową.

--------------

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTAŃA Z DARMOWEJ KONSULTACJI - POROZMAWIAJMY O TWOIM PROJEKCIE - KLIKNIJ TU I UMÓW SIĘ

​​​​​​​--------------

 

Najnowszy e-book

Powstanie strony internetowej Bitwa pod Komarowem

Baza wiedzy
Nie czekaj. Zróbmy coś razem.

Darmowa konsultacja