Produktywna praca zdalna: 8 przydatnych narzędzi

Praca zdalna nabywa coraz większej popularności nie tylko z racji warunków zagrożenia (pandemia COVID-19), ale również dzięki rozpowszechnieniu się w ostatnich kilku latach trybu życia cyfrowych nomadów. Rozwój technologii spowodował, że wiele firm usługowych jest w stanie zaoferować swoim pracownikom benefity w postaci pracy zdalnej z domu czy z każdego innego zakątku świata.

Zapewnienie efektywnej pracy zdalnej jest możliwe dzięki różnego rodzaju narzędziom, które pozwalają na utrzymanie komunikacji pomiędzy członkami zespołu oraz na planowanie realizacji zadań. Są one użyteczne nie tylko dla pracodawców, którzy mogą zarządzać zadaniami oraz monitorować prace, ale również dla pracowników, dzięki czemu mogą efektywniej zaplanować swój roboczy dzień.

Komunikacja

Slack

Slack jest jednym z najbardziej popularnych komunikatorów na całym świecie. Oprócz rozmowy z jednym kontrahentom, narzędzie pozwala również na tworzenie kanałów, w których mogą uczestniczyć wszyscy członkowie zespołu. Największą zaletą Slack jest dostępność licznych integracji oraz aplikacji, które umożliwiają dodanie wybranych funkcjonalności. Między innymi narzędzie może być połączone z Asana dla łatwiejszego zarządzania zadaniami lub z GitHub dla efektywnego kontrolowania wersji.

Zoom

Wideokonferencje są nieodłączną częścią pracy zdalnej. Szczególnie w przypadku gdy wszyscy członkowie zespołu pracują poza biurem. Zoom jest doskonałym narzędziem do online konferencji, w których może uczestniczyć nawet do 100 osób (w wersji darmowej). Jedną z podstawowych funkcji jest również możliwość udostępnienia ekranu.

Telegram

W ciągu ostatnich kilku lat Telegram zyskał dużą popularność jako bezpieczny komunikator. Jednak może on być używany nie tylko w celach prywatnych. Dzięki szyfrowaniu wiadomości Telegram jest użytecznym narzędziem do komunikacji wewnątrz zespołu podczas realizacji zadań. Z racji tego, że wiadomości mogą zawierać informacje o klientach czy projektach, firmy często decydują się na wykorzystanie komunikatora, który zapewnia większy poziom bezpieczeństwa.

Produktywność i zarządzanie projektami

Todoist

Planowanie działań jest jednym z najważniejszych aspektów pracy zdalnej. Todoist jest intuicyjnym narzędziem, którego główną funkcjonalności jest dodawanie zadań. Poza tym Todoist wspiera pracę zespołową dzięki możliwości delegowania tasków oraz udostępnieniu projektów.

Trello

Narzędziem do planowania zadań jest również Trello, które w przeciwieństwie do Todoist pozwala uporządkowywać taski w postaci tablicy, a nie listy. Dzięki temu wszystkie zadania wraz z terminami i przypisanymi osobami są widoczne na jednym widoku. Każda tablica może być przydzielona do wybranego projektu lub zespołu przez co zarządzanie zadaniami jest dużo łatwiejsze.

Asana

Asana jest narzędziem, które łączy w sobie zarządzanie projektami wraz z planowaniem zadań. Asana oferuje szeroki zakres funkcjonalności, w tym monitorowanie postępu realizacji projektu i poszczególnych zadań, analizowanie produktywności zespołu oraz zarządzanie kalendarzem. Narzędzie ma najwięcej korzyści dla zespołów, które są zaangażowane w wielu projektach na raz.

Zarządzanie czasem

HubStaff

Umiejętne rozplanowanie czasem w pracy zdalnej jest dość trudnym zadaniem. Dlatego narzędzia, które umożliwiają monitorowanie czasu pracy, jest użytecznym narzędziem nie tylko dla pracodawcy, ale również dla samych pracowników. HubStaff pozwala na gromadzenie danych na temat aplikacji i programów, które są wykorzystywane przez pracowników. Takie narzędzie pozwala zwiększać efektywność pracy oraz usprawnia wykonanie zadań.

TimeCamp

Podobnym narzędziem jest TimeCamp. Oprócz monitorowania czasu pracy, dzieli aplikacje i programy na kategorie, dzięki czemu czas spędzony produktywnie w raporcie jest zaznaczany inaczej, niż np. media społecznościowe. Aczkolwiek pracodawca ma możliwość edycji kategorii i może zmieniać, które oprogramowanie czy strony internetowe są uważane za nieproduktywne.

Najnowszy e-book

Powstanie strony internetowej Bitwa pod Komarowem

Baza wiedzy
Nie czekaj. Zróbmy coś razem.

Darmowa konsultacja