Technologia blockchain to nie tylko kryptowaluty

Przez ostatnie kilka lat kryptowaluty, w szczególności bitcoin, były światowym trendem, który zapoznał przeciętnych użytkowników z koncepcją blockchain. Popularność bitcoin i Ethereum sprawiła, że termin „blockchain” obecnie jest niemal synonimem „kryptowalut”. Nowa technologia ma jednak więcej zastosowań poza Fintech.

Zacznijmy. Czym w zasadzie jest blockchain?

Zwykle bazy danych są scentralizowane, z racji czego przechowują wszystkie informacje na głównym komputerze (serwerze). Podczas gdy dane mogą być modyfikowane przez użytkowników (gdyż mają uprawnienia), odbiorca zobaczy tylko najnowszą wersję przechowywanych informacji.

Blockchain (z angl. łańcuch bloków) jest otwartą cyfrową bazą danych, które są przechowywane w porządku chronologicznym. Każdy blok oznaczony unikalnym kodem identyfikacyjnym (hash) nie może być modyfikowany w żaden sposób, dzięki czemu zawarte w nim informacje są odporne na manipulacje. Jeśli użytkownik chce zmienić zapis, musi utworzyć nowy blok ze znacznikiem czasu, który wskazuje na kolejność w rejestrze. To sprawia, że blockchain jest bardzo trudny, a wręcz niemożliwy do zhakowania, ponieważ haker musiałby włamać się do wybranego bloku oraz każdego kolejnego, aby zmienić dane transakcji i hash, co zajęłoby ogromną ilość czasu i mocy obliczeniowej.

Największą zaletą blockchain jest decentralizacja. Komputery należące do sieci (zwane węzłami) w zależności od ich roli mogą przechowywać kopię fragmentów danych lub całość rejestru. Oznacza to, że sieć z tysiącem członków mogłaby mieć nawet tysiąc duplikatów wszystkich bloków. Każdy węzeł ma własny klucz prywatny, który upoważnia do tworzenia nowych bloków. Aby zapis mógł zostać dodany do księgi, inne komputery muszą zweryfikować jego zawartość oraz klucz prywatny właściciela, aby upewnić się, że transakcja jest wiarygodna. Jeśli połowa członków ją zaakceptuje, blok zostanie włączony do łańcucha.

Proces akceptacji powoduje, że użytkownicy nie mogą dodać fałszywych informacji lub takich, które mogą być szkodliwe dla blockchain. Dodaje to także kolejną warstwę bezpieczeństwa do przechowywanych danych.

Jakie zastosowania może mieć blockchain?

Branża finansowa

Najbardziej znanym przykładem zastosowania blockchaina są kryptowaluty, w szczególności bitcoin. Ze względu na poziom bezpieczeństwa blockchain jest idealną technologią do transakcji finansowych i może być z powodzeniem wykorzystywany nie tylko do tworzenia kryptowalut, ale także do wykonywania przelewów bez żadnych opłat. Większość banków ma obecnie własne systemy do przetwarzania transakcji, które umożliwiają klientom wysyłanie i otrzymywanie pieniędzy w ciągu kilku minut. Jednak w przypadku przelewów między różnymi bankami może to potrwać nawet kilka dni, gdy banki znajdują się w dwóch różnych krajach, a konta nie są w tej samej walucie.

Wdrożenie blockchain pomaga bankom znacznie skrócić czas księgowania przelewu, ponieważ aby wykonać transakcję, łańcuch musi jedynie utworzyć nowy blok i dodać go do rejestru, bez względu na szczegóły, takie jak liczba wysłanych środków, waluta czy czas dnia. Ponadto w przypadku czasochłonnych przelewów istnieje wyższe ryzyko ataku hakerskiego lub zmiany danych z powodu błędu, co nigdy nie miałoby miejsca przy użyciu blockchain.

Poza tym blockchain pozwala zaoszczędzić dużo pieniędzy zarówno bankom jak i klientom, dzięki obniżeniu opłat i czasu przetwarzania przelewów. Szacuje się, że technologie blockchain mogą pomóc obniżyć koszty systemowe nawet o 20 miliardów dolarów rocznie.

Inteligentne umowy

Inteligentna umowa to protokół blockchain, który ułatwia, potwierdza i egzekwuje wykonanie umowy oraz pozwala wyeliminować potrzebę udziału stron trzecich w ustaleniu warunków umowy. Ze względu na samorealizację inteligentnych umów strony mogą wykonać swoją część bez żadnych opóźnień lub błędów.

Inteligentne umowy zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, którego nie mają inne formy umów. Dane stron są szyfrowane, chociaż szczegóły samej umowy są dostępne dla wszystkich użytkowników rejestru.

Inteligentne kontrakty mogą być stosowane w różnych branżach, takich jak opieka zdrowotna, branża muzyczny, a nawet rząd. Blockchain pozwala szpitalom wydajniej współpracować z firmami ubezpieczeniowymi i przekazywać informacje o pacjentach, takie jak faktury dotyczące zabiegów i recepty na leki, znacznie szybciej i wygodniej.

W branży muzycznej blockchain pomaga rozwiązać problem z prawem autorskim. Dzięki inteligentnym umowom można dokładnie udokumentować, kto ma prawa do określonych utworów, które pozwalają artystom otrzymywać wynagrodzenie zgodnie z warunkami umowy oraz z częstotliwością odtwarzania ich muzyki.

Pomysł wdrożenia blockchain w systemie głosowania może pomóc w wyeliminowaniu możliwego oszustwa wyborczego, szczególnie w państwach skorumpowanych. Blockchain pozwala również weryfikować poszczególnych użytkowników wraz z ich głosami, aby upewnić się, że wyniki są zgodne z prawem. Ze względu na środki bezpieczeństwa bloki są niezwykle trudne do modyfikacji, a wszystkie informacje o użytkownikach są sprawdzane i zatwierdzane, więc decyzje wyborców nie można zmienić, a wyniku –  zmanipulować.

Zastosowanie blockchain, zwłaszcza inteligentnych umów, w rządzie daje obywatelom możliwość uzyskania dostępu do przydatnych informacji związanych z przepisami i badaniami przeprowadzonymi przez rząd, do których w przeciwnym wypadku wgląd jest utrudniony.

Tożsamość

Blockchain chroni tożsamość użytkowników, szyfrując ich dane i chroniąc je przed nieuczciwym użyciem. Poza tym umożliwia przechowywanie danych o ważnych wydarzeniach z życia osób, takich jak narodziny, ślub i śmierć, w formie cyfrowej zamiast fizycznych dokumentów. Gdy świat zmierza w kierunku pełnej cyfryzacji, zapotrzebowanie online tożsamości staje się coraz bardziej oczywiste.

Dane użytkowników w blockchain dają im dostęp do różnych praw (na przykład data urodzenia wskazuje prawo do głosowania i zawarcia małżeństwa, obywatelstwo - do podróżowania do różnych krajów bez wizy). Informacje o użytkowniku mogą być grupowane w postaci cyfrowego identyfikatora, którego można używać zamiast wielu haseł i innych form weryfikacji. Ułatwi to użytkownikom nie tylko korzystanie z wielu kont na raz, ale także zmniejszy liczbę kont stworzonych za pomocą fałszywych danych.

Zakończenie

Blockchain ma wiele zastosowań i to tylko kwestia czasu, kiedy będzie używany szerzej. Łańcuch zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa wpisów, co jest ogromną zaletą dla branż, które przetwarzają bardzo wrażliwe dane osobowe swoich klientów i użytkowników. Blockchain zależy jednak od autentyczności pierwotnych informacji i standardów etycznych węzłów, aby uniknąć przypadków, w których fałszywe dane zostałyby uznane przez większość komputerów za autentyczne.

Najnowszy e-book

Powstanie strony internetowej Bitwa pod Komarowem

Baza wiedzy
Nie czekaj. Zróbmy coś razem.

Darmowa konsultacja