Innowacyjne Warsztaty Produktowe. Razem odkryjmy potencjał Twojego pomysłu.

Odkryj nieograniczony potencjał Twojego pomysłu i zmniejsz ryzyka związane z realizacją projektu. Prowadzimy Innowacyjne Warsztaty Produktowe, Kreując Strategiczne Rozwiązania IT, które przenoszą Twoją wizję w technologiczną rzeczywistość.

25%

o tyle zmniejsza ryzyka w projekcie

20%

o tyle szybsze uruchomienie projektu

Wprowadzenie do innowacyjnych rozwiązań rozpoczyna się od solidnej podstawy. Nasze warsztaty produktowe, nazywane także 'discovery session' lub 'Discovery Phase', stanowią katalizator, który umożliwia zespołom projektowym wspólne definiowanie celów, wymagań i zakresu projektu. W trakcie intensywnych sesji, w których biorą udział przedstawiciele klienta, managerowie projektu, programiści i inni zainteresowani, skupiamy się na identyfikowaniu kluczowych elementów, ograniczeń, priorytetów i potencjalnych ryzyk związanych z projektem.

Naszym celem jest stworzenie klarownej mapy, która pozwoli zrozumieć oczekiwania i potrzeby klienta, umożliwiając efektywne planowanie i realizację projektu. Efektem tego procesu jest precyzyjny dokument, taki jak 'Product Requirements Document' (PRD) lub 'Project Scope Document', który stanowi solidną podstawę dla dalszych działań, takich jak planowanie, projektowanie i implementacja.

Co to jest

Dlaczego "Discovery Session"?

Rozwiązanie skomplikowanych problemów projektowych zaczyna się od solidnych fundamentów, a "Discovery Session" stanowi kluczowy krok w budowaniu tych fundamentów. Poprzez aktywne zaangażowanie zespołu projektowego i klienta, sesje te skupiają się na identyfikowaniu, rozwiązaniu i unikaniu potencjalnych wyzwań. Poprawnie przeprowadzony warsztat produktowy adresuje następujące kwestie:

Niejasne Cele Projektu

Często przed rozpoczęciem projektu cele biznesowe nie są dostatecznie klarowne. To może prowadzić do nieefektywnego planowania, rozproszenia zespołu i zmiany wymagań w późniejszych fazach projektu.

Warsztaty produktowe pozwalają na głębokie zrozumienie oczekiwań klienta, identyfikację kluczowych celów biznesowych i wspólne określenie kierunku projektu. Klarowność celów znacznie ułatwia dalsze planowanie i realizację.

Nieprecyzyjny Zakres Projektu

Brak dokładnego określenia zakresu projektu może prowadzić do nadmiernego rozrostu projektu, przekroczenia budżetu, a nawet opóźnień w dostawie. To z kolei może negatywnie wpłynąć na satysfakcję klienta.

Warsztaty produktowe pozwalają na szczegółową analizę i zdefiniowanie zakresu projektu. Wspólna praca zespołu i klienta nad identyfikacją kluczowych funkcji oraz wymagań systemowych eliminuje niejasności i minimalizuje ryzyko nieporozumień.

Niezdefiniowane Priorytety i Ryzyka

Brak jasnych priorytetów i identyfikacji potencjalnych ryzyk projektowych może prowadzić do chaotycznego zarządzania projektem. To z kolei może skutkować opóźnieniami, wzrostem kosztów i niezadowoleniem klienta.

Warsztaty produktowe umożliwiają zespołowi i klientowi skoncentrowanie się na identyfikacji priorytetów oraz potencjalnych ryzyk. Planowanie na wczesnym etapie pozwala na skuteczne zarządzanie tymi aspektami w trakcie całego projektu.

Brak Zrozumienia Potrzeb Użytkowników Końcowych

Projekt, który nie uwzględnia rzeczywistych potrzeb użytkowników końcowych, może być nieskuteczny i niezgodny z oczekiwaniami klienta. To może prowadzić do niezadowolenia użytkowników i konieczności późniejszych modyfikacji.

Warsztaty produktowe skupiają się na identyfikacji i zrozumieniu potrzeb użytkowników końcowych. Wspólna praca z interesariuszami pozwala na opracowanie rozwiązań dostosowanych do rzeczywistych oczekiwań, co z kolei przyczynia się do sukcesu projektu.

workshops.

Discovery

UI/UX Design

Development

how we work

Co jest efektem przeprowadzonych warsztatów?

Efektem przeprowadzonej sesji discovery jest seria dokumentów, które dostarczają klarownych informacji, ustaleń i wytycznych dla dalszego przebiegu projektu. Klient może się spodziewać następujących dokumentów:

Wymagania projektowe (PRD)

Dokument ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych projektu. Określa, co system ma osiągnąć, jakie funkcje musi spełniać, a także jakie warunki i ograniczenia muszą być uwzględnione. PRD służy jako podstawa dla całego zespołu projektowego, umożliwiając jednolite zrozumienie oczekiwań i celów projektu.

Zakres projektu

Ten dokument precyzyjnie określa zakres projektu, w tym funkcje, zadania, etapy oraz wyłączenia (czego projekt nie obejmuje). Jest to kluczowe narzędzie do unikania nadmiernego rozrostu projektu. Ustalenie zakresu projektu pomaga w skoordynowanym planowaniu i zarządzaniu zasobami.

User Stories/Use Cases

Skupiają się na funkcjach z perspektywy użytkownika końcowego. Opisują, jak użytkownicy będą korzystać z systemu i jakie cele chcą osiągnąć. Umożliwiają lepsze zrozumienie interakcji między użytkownikami a systemem, co przekłada się na projektowanie bardziej intuicyjnych i użytecznych rozwiązań.

Analiza i identyfikacja potencjalnych ryzyk w projekcie

Dokument ten identyfikuje potencjalne ryzyka związane z projektem, określa ich wpływ i prawdopodobieństwo wystąpienia, a także proponuje strategie zarządzania ryzykiem. Umożliwia zespołowi projektowemu aktywne przeciwdziałanie potencjalnym problemom, co wpływa na skuteczność i terminowość dostarczenia projektu.

Harmonogram projektu i określenie kamieni milowych

Przedstawia harmonogram projektu, określając kluczowe etapy, kamienie milowe i terminy dostarczenia poszczególnych funkcji. Pomaga klientowi i zespołowi projektowemu śledzić postępy projektu oraz utrzymać go w ramach ustalonego planu.

Prototypy

Obejmuje wizualne reprezentacje interfejsu użytkownika (wireframes) lub prototypy funkcji systemu. Ułatwia zrozumienie struktury i wyglądu projektu, umożliwiając klientowi i zespołowi projektowemu wspólne decydowanie o designie i interakcjach.

Porozmawiajmy
o Twoim projekcie.

Darmowa konsultacja

Zobacz nasze realizacje

Testimonials

Sprawdź co nasi klienci mówią o nas

 • Oceniając naszą dotychczasową współpracę z pełną odpowiedzialnością mogę polecić firmę Moonbite jako profesjonalnego i rzetelnego partnera w realizacji rozwiązań ecommerce B2B i B2C

  Marcin Cyrkiel

  Właściciel KupMeble.pl

 • Firma Moonbite jest bardzo solidnym i godnym zaufania partnerem technologicznym przy realizacji kompleksowego i skomplikowanego systemu klasy B2B, który dla nas realizowała. 

  Paweł Kobosz

  Właściciel Kobi-Light sp. z o.o.

 • During my collaboration with Moonbite, I experienced exceptional professionalism and received top-notch service in developing my website and b2b system.

  Tamer N. Kilincoglu

  CEO and Owner of Onyx Tiles

 • Wszystkie projekty zostały zrealizowane rzetelnie przy zachowaniu wysokiego poziomu technologicznego co pozwalanam polecić firmę Moonbite jako solidnego i profesjonalnego partnera. 

  Adam Smuk

  CEO NextM sp. z o.o.

 • Rekomendujemy firmę Moonbite jako profesjonalnego partnera z zakresu tworzenia i utrzymania internetowych jak i naszych mobilnych aplikacji.

  Ireneusz Zimoch

  Wiceprezes Zarządu Kom-Eko S.A.

 • Firma Moonbite jest bardzo solidnym i godnym zaufania partnerem technologicznym. Nasza dotychczasowa współpraca zaowocowała szybkim osiągnięciem zadowalających nas efektów.

  Piotr Steskal

  Właściciel Pan Steskal Sp. z o.o.

 • Oceniając naszą dotychczasową współpracę z pełną odpowiedzialnością mogę polecić firmę Moonbite jako profesjonalnego i rzetelnego partnera technologicznego. 

  Marta Wróbel

  Kierownik ds. Zarządzania i marketingu Iwoniczanka sp. z o.o.

 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide

FAQ

Jak długo trwa sesja discovery i ile kosztuje?

Czas trwania sesji discovery zależy od skali projektu i może wynosić od kilku godzin do kilku dni. Koszty są uzależnione od zakresu i skomplikowania projektu. Aby uzyskać dokładną wycenę, skontaktuj się z nami, a chętnie dostosujemy ofertę do Twoich potrzeb.

Czy sesja discovery jest konieczna dla każdego projektu?

Chociaż nie jest obowiązkowa dla wszystkich projektów, zalecamy sesję discovery szczególnie dla projektów o większej skali lub złożoności. Pomaga to w identyfikacji kluczowych elementów i minimalizacji potencjalnych ryzyk projektowych.

Co to jest dokument powarsztatowy - Product Requirements Document (PRD)?

PRD to szczegółowy dokument, który zawiera informacje dotyczące wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych projektu. Określa cele, funkcje, warunki i ograniczenia, stanowiąc podstawę dla całego zespołu projektowego.

Czy klient musi być obecny podczas sesji discovery?

Aktywny udział klienta jest zalecany, ponieważ pomaga w dokładnym zrozumieniu jego oczekiwań i potrzeb. Jednak w przypadku trudności z dostępnością, możemy dostosować się do elastycznych warunków współpracy

Jakie korzyści niesie identyfikacja ryzyka na etapie discovery?

Identyfikacja ryzyka w trakcie sesji discovery umożliwia zespołowi projektowemu skoncentrowanie się na potencjalnych problemach i opracowanie strategii ich minimalizacji. To pomaga uniknąć opóźnień i nieprzewidzianych kosztów w późniejszych fazach projektu.

Czy mogę zacząć projekt od razu po sesji discovery?

Tak, sesja discovery tworzy solidne podstawy, ale zalecamy dodatkową fazę planowania przed rozpoczęciem pełnej implementacji. Harmonogram i strategie ustalone na etapie discovery są kluczowe, ale dodatkowe kroki mogą być konieczne przed przystąpieniem do projektu w pełni.
Kontakt
Nie czekaj. Zróbmy coś razem.

Darmowa konsultacja